Check beschikbaarheid

De ACM (Autoriteit Consument en Markt waarschuwt bedrijven voor lijnkaping (ook wel slamming genoemd). Bij slamming worden bedrijven door agressieve en vooral misleidende verkoop – tegen hun wil – overgezet op een andere telecomprovider. Vaak heeft dit ook financiële consequenties en zit de ondernemer vast aan een langlopende verbintenis.

Op de consumentenmarkt is een dergelijke overname alleen mogelijk bij een schriftelijke acceptatie door de consument. Daarentegen is op de zakelijke markt slechts een mondelinge overeenkomst genoeg. De gevolgen hiervan zijn in december 2016 door de ACM in kaart gebracht.

Gevolgen voor kleine MKB’s
Als ondernemer kan u gebeld worden door een telecomprovider die, middels slamming, klanten werft. Door sluwe vragen te stellen is deze provider in staat uw abonnement over te zetten, zonder dat u dit weet. Door het gesprek naar wens te vervormen hebben de providers genoeg ‘bewijs’ om aan te tonen dat u een mondelinge overeenkomst bent aangegaan. U als ondernemer wilt dit, zodra u daarachter komt, zo snel mogelijk terugdraaien. In de praktijk blijkt dit niet op korte termijn gerealiseerd te kunnen worden. Volgens de ACM duurt het over het algemeen tussen de 3 weken en 3 maanden voordat een ondernemer terug is bij zijn oude aanbieder. U als ondernemer bent hierin het slachtoffer. De gelede schade hierin is helaas niet inzichtelijk te maken door de ACM. Wel is het duidelijk dat dit voor ondernemers van de kleine MKB’s grote financiële gevolgen heeft. Om een rechtszaak te starten bij de civiele rechter is voor een kleine MKB’er geen geschikte optie. Hiervoor moeten kosten gemaakt worden, het kost veel tijd en de kans van slagen is beperkt.

Aanpassingen blijven uit
De ACM wordt vaak aangewezen als partij die dit tegen moet gaan. Helaas is de ACM op dit vlak kansloos. Telecomaanbieders zijn de wetgeving uit 2007 aan het herzien om tot een overeenkomst te komen. Dit lijkt op korte termijn niet voorhanden door de verschillende eisen van providers. De eisen liggen te ver uit elkaar. Hierin spelen verschillende oorzaken een rol; Enerzijds willen met name de providers die gebruik maken van slamming niet overstag, omdat dit consequenties heeft voor hun business. Anderzijds willen de providers en de ACM dat overstappen van provider laagdrempelig blijft. Een ondernemer moet niet ontmoedigd worden om over te stappen door een complex proces.

Wat kunt u doen?
Wat kunt u doen als ondernemer? Wanneer een telecomaanbieder belt vraagt u naar de naam van de aanbieder. Is deze voor u onbekend? Raadpleeg dan eerst Google voordat u verder gaat in het gesprek. Let er op dat u geen “Ja” of “Nee” antwoordt, deze woorden kunnen namelijk toegepast worden als mondelinge acceptatie. Het beste is om aan te geven dat u geen interesse heeft. Na het gesprek kunt u desgewenst zelf op onderzoek uitgaan om meer informatie in te winnen over de betreffende partij. Ligt ook uw werknemers in, om een ongewilde overstap tegen te gaan.

Berichten vanuit de overheid
Bij de heer H.G.J. Kamp (VVD), minister van Economische Zaken, is het bericht inmiddels ook binnengekomen. Hij zegt in verschillende brieven dat er aan gewerkt wordt. In de eerste instantie was het plan om de providers dit zelf te laten regelen door een zo geheten zelfregulering. In het eerste kwartaal van 2017 bleek dit toch tot niets uit te lopen.

Providers komen er niet uit
Nadat is gebleken dat zelfregulering niets heeft opgeleverd, heeft minister van Economische Zaken een nieuw voorstel geopperd; Hij heeft aanknopingspunten in de regels voor nummerportabiliteit gevonden. Een mogelijkheid om over te stappen op schriftelijke toestemming, zoals dat bij consumenten het geval is, zal op korte termijn niet realiseerbaar zijn. De voornaamste reden hiervoor is dat de wet hierop aangepast moet worden, en daar zit een lang proces achter. Ook is de minister van mening dat er, mocht een dergelijke regel geaccepteerd worden, alsnog lijnkapingen zullen plaatsvinden.

Nieuw voorstel
Bij nummerportabiliteit wordt er gebruik gemaakt van een bestaande wet. Wanneer een ondernemer met zijn telefoonnummer wil overstappen naar een andere provider, dient de voormalige provider mee te werken om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gedurende dit proces is er contact tussen de voormalige en de nieuwe provider. Als het voorstel van de minister geaccepteerd wordt, kan de voormalige provider het overstapbewijs opvragen. Dit kan enkel in het geval dat er twijfel ontstaat of de overstap wel legitiem is. Het voordeel hiervan is dat de nieuwe provider het originele logbestand moet aanbieden, en niet enkel het bewerkte bestand. Dit wordt gedaan om de gehele context in kaart te brengen en te oordelen of er bewust gekozen is voor een overstap. Binnen dit proces zijn vereniging COIN en de ACM de toegewezen partijen om controle te houden. Het nadeel van de optie nummerportabiliteit is dat het initiatief bij de voormalige provider van de ondernemer ligt. Een ondernemer heeft dan alsnog geen invloed op de zaak.

Stand van zaken
In het meest recente publicatiebericht over deze zaak, dat afkomstig is van 11 april 2017, wordt vermeld dat de minister van Economische Zaken snel actie onderneemt. De minister gaf aan dat de internetconsultatie van de concept-beleidsregels in Q2 moest starten. Of dit is behaald, is nog onduidelijk. Daarnaast heeft de minister subsidie verleend voor onderzoek naar verdere verbeting van de effectiviteit van de zelfreguleringsplatform. Hierbij wordt ook onderzocht hoe een bijdrage geleverd kan worden door de overheid en de ACM.

Wij zullen deze zaak volgen, en u als ondernemer op de hoogte houden. Bij vragen kunt u ons altijd bellen op 088-40 88 400 of mailen naar info@heldenvan.nu.