chat

Onze held… NLmatch

Onze held NLmatchNL­match is een out­bound call­cen­ter dat leads ge­ne­reert en af­spra­ken maakt voor haar za­ke­lij­ke klan­ten. Door­dat NL­match zich vol­le­dig con­cen­treert op out­bound calling zijn ze als geen an­der in staat hun klan­ten op­ti­maal en naar vol­le te­vre­den­heid te be­die­nen.

 

Voor NL­match is van­zelf­spre­kend een sta­bie­le in­ter­net- en te­le­foon­ver­bin­ding van het groot­ste be­lang. Met glas­ve­zel van Hel­den Van Nu be­schikt het be­drijf over een ra­zend­snel­le ver­bin­ding van 100 Mbps. Daar­naast wordt de glas­ve­zel­ver­bin­ding ge­bruikt als back-up voor het ge­val de hoofd te­le­foon­ver­bin­ding een sto­ring heeft.

Kunnen wij helpen?
Bel 088-40 88 400, mail naar info@heldenvan.nu of chat met ons.

 

Check beschikbaarheid

En ga na wat de maximale snelheid op uw adres is en of glasvezel mogelijk is.