chat

Onze held… Prak­tijk voor Mond­hy­gie­ne Am­stel­veen

Onze Held Mondhygiëne Amstelveen

Een ge­zond, schoon en stra­lend ge­bit en ge­zond tand­vlees. Wie wil dat niet? Door goed te poet­sen en tus­sen de tan­den en kie­zen te rei­ni­gen heeft u daar na­tuur­lijk zelf veel in­vloed op. Maar ook de mond­hy­gi­ë­nist kan een be­lang­rij­ke bij­dra­ge le­ve­ren aan de kwa­li­teit van uw ge­bit, tand­vlees en mond­hy­gi­ë­ne. Prak­tijk voor Mond­hy­gie­ne Am­stel­veen is een zelf­stan­di­ge prak­tijk waar u te­recht kunt voor het in top con­di­tie hou­den van uw ge­bit.

Hel­den Van Nu le­vert voor de prak­tijk pro­fes­si­o­ne­le in­ter­net­dien­sten in combinatie met on­ze on­li­ne back-up dienst. Prak­tijk voor Mond­hy­gie­ne Am­stel­veen hoeft zich geen zor­gen te ma­ken dat de pa­ti­ën­ten ad­mi­ni­stra­tie ver­lo­ren gaat door een fout in de com­pu­ter­sys­te­men. Een bac­k-up bij Hel­den Van Nu is al­tijd up-to-da­te en kan bin­nen een half uur te­rug ge­zet wor­den.

Kunnen wij helpen?
Bel 088-40 88 400, mail naar info@heldenvan.nu of chat met ons.

 

Check beschikbaarheid

En ga na wat de maximale snelheid op uw adres is en of glasvezel mogelijk is.