chat

Onze held… Van Ame­ron­gen Beeld & Ge­luid

Van Amarongen Beeld & GeluidVan Ame­ron­gen Beeld & Ge­luid uit Heem­ste­de staat al ja­ren sy­no­niem voor kwa­li­teit, des­kun­dig­heid en ser­vi­ce. In cen­trum Heem­ste­de, met vol­op par­keer­mo­ge­lijk­he­den, kunt u in al­le rust en on­der des­kun­di­ge be­ge­lei­ding au­dio­sys­te­men, los­se com­po­nen­ten en luid­spre­kers van be­kij­ken, be­luis­te­ren en ver­ge­lij­ken. Zo kunt u een au­dio­set op maat en naar wens sa­men­stel­len.

Bij van Ame­ron­gen ziet u door de bo­men het bos nog dui­de­lijk: Au­dio en Vi­deo ap­pa­ra­tuur van top­mer­ken zo­als Bang&Oluf­sen, Loe­we, Phi­lips, So­ny en Bo­se met des­kun­dig ad­vies en per­fec­te ser­vi­ce. Zij ver­ko­pen u niet meer dan u no­dig hebt, maar doen wel meer dan u ver­wacht. Want ze wil­len niet al­leen ver­ko­pen. Ze wil­len juist dat het werkt.

Hel­den Van Nu en Van Ame­ron­gen pas­sen dan ook goed bij el­kaar. Hel­den Van Nu ver­zorgt voor Van Ame­ron­gen de in­ter­net, te­le­fo­nie en PIN voor­zie­nin­gen. zorgt er voor dat Van Ame­ron­gen al­tijd zor­ge­loos kan ver­trou­wen op de af­ge­no­men dienst­ver­le­ning.

Meer we­ten over on­ze held in Heem­ste­de? Be­zoek de web­si­te van Van Ame­ron­gen Beeld & Ge­luid op www.va­na­me­ron­gen.com.

Kunnen wij helpen?
Bel 088-40 88 400, mail naar info@heldenvan.nu of chat met ons.

 

Check beschikbaarheid

En ga na wat de maximale snelheid op uw adres is en of glasvezel mogelijk is.