Check beschikbaarheid

Zoals je ongetwijfeld hebt vernomen moet onder andere het bedrijfsleven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacy rechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze deels nieuwe rechten inrichten.

Als gevolg hiervan hebben wij onze Algemene Voorwaarden aangepast, zodat deze in lijn zijn met de nieuwe regelgeving. Daarnaast vind je op onze website onze Verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Helden Van Nu uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert. De verwerkersovereenkomst maakt – evenals de Algemene voorwaarden – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Helden Van Nu en haar klanten. De verwerkersovereenkomst en Algemene voorwaarden zijn via bovenstaande links te downloaden voor je eigen administratie.

In onze privacy & cookie verklaring staat beschreven hoe wij als organisatie omgaan met het delen en verstrekken van persoonsgegevens. Ook wordt hierin vermeld welke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om onder andere het misbruik of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Heb je vragen omtrent de wijzigingen, neem dan contact met ons op via 088-40 88 400 of support@heldenvan.nu.