Check beschikbaarheid

Wifi op het kantoorRegelmatig komen er bij Helden Van Nu telefoontjes binnen over de kwaliteit en snelheid van het wifi signaal. Klanten van ons ervaren dan een slechte verbinding via wifi terwijl ze toch op een snelle glas- of VDSL-verbinding zitten. Bij Helden Van Nu proberen we altijd de best mogelijke internetverbinding te leveren, alleen zijn onze mogelijkheden bij een wifi netwerk beperkt. Het signaal gaat namelijk door de ether en daar hebben wij maar beperkte invloed op.

Maximale wifi snelheid

In 1991 werd wifi standaard geregistreerd door NCR Corporation en AT&T. Het was de Nederlander Cees Links die met het idee kwam dat je ook draadloos met een computernetwerk zou kunnen verbinden. Hij werkte in die dagen bij NCR en zijn idee werd zelfs opgepikt door Steve Jobs. Cees Link mocht het komen uitleggen en Apple verwerkte de wifi in haar iBook. De rest is geschiedenis.

Hoe werkt het

Het wifi systeem bestaat uit een zender en een ontvanger. Een computer (of bijv. telefoon) zendt naar het basisstation, dat gekoppeld is aan het internet. De ontvangen data wordt door het basisstation teruggestuurd naar de computer. Het verzenden en ontvangen gebeurt met radiogolven. Had je in 1991 een wifi systeem dan was je de enige die aan het zenden en ontvangen was op de zogenaamde wifi frequentie en zou je snelheid optimaal zijn. Helaas is dat tegenwoordig wel anders.

Het Wifi spectrum

Wifi systemen mogen alleen uitzenden op bepaalde delen van de radiogolven om geen radiosignalen te verstoren op andere delen. Dit “spectrum” is door de overheid vastgesteld en is voor alle wifi geleverde apparatuur hetzelfde.

 

Wifi netwerk illustratieHet spectrum kan vergeleken worden met een plein. Het plein heeft een bepaalde grootte en kan dus een bepaalde hoeveelheid mensen kwijt. Op het plein staat een gebouw (bv. een kerk). Als je de snelste route naar de kerk wilt nemen en het plein is leeg, dan loop je in een rechte lijn. Zodra er meerdere mensen op het plein komen wordt dit al lastiger.

Als de zon schijnt en de terrassen worden uitgestald dan komen er mensen met stoelen die jouw weg versperren. Je moet om de mensen heenlopen en met een beetje pech kom je er niet doorheen en zal je terug moeten lopen om een andere route naar de kerk te vinden.

Wifi netwerk illustratie

Daarnaast ben jij niet de enige die naar de kerk wil lopen. Er zijn andere mensen die naar een ander gebouw willen (bv. het stadhuis). Die mensen lopen in tegengestelde richting. Wordt het heel druk dan loopt iedereen in elke richting en kom je nog maar nauwelijks vooruit. Precies dit gebeurt er op de wifi netwerken. Sinds 1991 zijn zijn het aantal wifi zenders (gebouwen) en het aantal wifi apparaten (mensen) spectaculair gegroeid. Iedereen wil met elk apparaat op elk moment verbonden zijn met internet. Die groei is nog lang niet voorbij. Het plein is vol. Vooral in drukke gebieden zoals Amsterdam centrum. Hier is het wifi signaal lastiger goed te krijgen dan in een vakantiehuis op de Veluwe.

 

Met apparatuur is te zien hoe druk het wifi spectrum is. Rechts een netwerkscan van een kantoorgebouw, waarin meerdere bedrijven zitten. Allemaal met 1 of meer wifi netwerken.

Wifi scan kantoorDe kleuren in de afbeelding vertegenwoordigen de wifi zenders. Hoe hoger de “berg”, hoe sterker het wifi signaal. Alle zenders zitten op hetzelfde plein (2402Mhz tot 2472Mhz). In de grafiek kun je zien dat er eigenlijk maar 3 bergen geplaatst kunnen worden zonder dat ze elkaar overlappen (kanaal 1, 6 en 11). Een wifi punt in de buurt heeft een sterker signaal dan een wifi punt aan de andere kant van het gebouw. De berg (lichtgroen) aan de linkerkant is de zender van Helden Van Nu. Zoals je kan zien zenden wij als Helden Van Nu op dit moment uit op kanaal 1. We zijn echter niet de enige. Onder onze berg zitten nog andere bergjes. Alle zenders praten vrolijk door elkaar, waardoor ruis ontstaat. Met als gevolg dat de kwaliteit en de snelheid van het wifi netwerk verslechterd. Het plein is vol.

Omdat het wifi spectrum openbaar is en iedereen wifi stations kan kopen en plaatsen is het voor Helden Van Nu in sommige gevallen heel lastig om voor u een goed werkend wifi netwerk te leveren. Bij de installatie functioneert de wifi vaak goed, maar als de buren er vervolgens 5 nieuwe zenders bijplaatsen dan verzwakt het wifi signaal opeens.

Een nieuw plein

5Ghz wifi netwerk

Gelukkig heeft de overheid ook ingezien dat het plein vol is. Daarom is in 2005 besloten een tweede plein te bouwen, het 5Ghz spectrum. Dit 5Ghz plein is veel groter dan het 2,4Ghz. In plaats van 3 niet overlappende kanalen, zijn dit er 23 op het 5Ghz spectrum. Een nadeel is dat het 5Ghz spectrum nog niet ondersteund wordt door oude wifi apparatuur, computers, tablets en telefoons. Oud apparatuur moet dus vervangen worden. Een ander nadeel is het bereik van 5Ghz, dit komt namelijk slecht door muren en dergelijken heen. In de scan is te zien dat het 5Ghz spectrum wordt nog beperkt gebruikt, alhoewel dit ‘al’ wordt ondersteund vanaf de iPhone5 van Apple.

Onze oplossing

Standaard levert Helden Van Nu, samen met uw verbinding, een wifi router mee. Bij de installatie kiezen wij het beste kanaal voor uw locatie op dat moment. Hierbij moet u rekening houden met bijkomende wifi stations van uw omgeving, die een negatieve invloed hebben op uw signaal.

Helden Van Nu kan voor uw bedrijf een, op maat gemaakt, professioneel wifi systeem ontwerpen en leveren. Bij een maatwerksysteem wordt een centrale wifi controller geleverd in combinatie met meerdere wifi zenders. De controller bestuurt de wifi zenders en optimaliseert signaalsterkte en de kanalen die gebruikt worden. Doordat het systeem de gebruikers van het netwerk “volgt” functioneert het als 1 groot netwerk.

Indien de werknemers in uw bedrijf voornamelijk via wifi werken en u kwaliteitsproblemen ervaart dan kunnen we op locatie een afspraak maken om na te gaan hoe we de wifi voor uw bedrijf kunnen optimaliseren. Neem voor een afspraak contact op met onze Supportdesk via 088 40 88 400 of stuur een mail naar support@heldenvan.nu