Check beschikbaarheid

Door uw website onder te brengen bij Helden Van Nu, wordt uw website geplaatst op een server die permanent is verbonden met het internet. Uw website en eventuele e-mail is dan altijd bereikbaar. Voor al uw bezoekers.

databeheer

Uw data veilig en betrouwbaar opgeslagen in een datacenter

Website en e-mail bestaat standaard uit de volgende componenten:

  • Hel­den Van Nu re­gi­streert voor u een ei­gen do­mein­naam (www.be­drijf.nl)
  • 5 Mail­boxen waar u per mail­boxen 10 ‘ali­as­sen’ op kunt aan­ma­ken (sub mail­adres­sen)
  • 1 GB Op­slag­ruim­te voor mail en web­si­te
  • Zelf e-mailadres­sen aan­ma­ken en aan­pas­sen via de web­si­te
  • Toe­gang tot het be­heer­pa­gi­na’s van uw web­si­te zo­dat u in­stel­lin­gen van uw web­si­te kunt wij­zi­gen

Wilt u meer e-mail­adres­sen of op­slag­ruim­te? Neem dan contact met ons op. We kunnen uw ­pak­ket al­tijd uit­brei­den.

Wat zijn de voordelen voor u?

Web­si­te en e-mail on­der ei­gen naam heeft voor u ver­schil­len­de voor­de­len:

1. her­ken­ba­re en mak­ke­lijk ont­houd­ba­re e-mailadres­sen;
2. het do­mein wordt uw ei­gen­dom dus u hoeft nooit meer e-mailadres­sen te ver­an­de­ren;
3. zelf uw in­stel­lin­gen be­he­ren via de be­heer­pa­gi­na’s van Hel­den Van Nu.

Alles onder één dak

Veel ondernemers hebben er voor gekozen naast de internetverbinding en telefonie ook de website en e-mail onder te brengen bij Helden Van Nu. Als belangrijk voordeel ervaren zij het feit dat ze één aanspreekpunt hebben voor alle data- en telecommunicatiediensten.

Veilig en betrouwbaar

Uw website wordt veilig opgeslagen in ons datacenter. U kunt altijd een back up maken van uw bestanden en terugplaatsen in het geval er iets is misgegaan.

WEBSITE + E-MAILMAANDELIJKSE
KOSTEN
EENMALIGE KOSTEN
Website + 5 emailadressen
(1000 MB opslagruimte)
€ 5,00€ 5,00
OPTIESMAANDELIJKSE
KOSTEN
EENMALIGE
KOSTEN
Extra e-mail boxen (per 5)€ 5,00-
Extra opslagruimte (per 1000 MB)€ 5,00-

Waarom webhosting van Helden Van Nu?

  1. Uw website altijd en overal bereikbaar
  2. Al uw data- en telecommunicatie ondergebracht onder één dak
  3. Uw data veilig en betrouwbaar opgeslagen in een datacenter
  4. Volledige controle over uw website

Meer weten?

Bel 088-40 88 400, mail naar info@heldenvan.nu of chat met ons.