Door uw website onder te brengen bij Helden Van Nu, wordt uw website geplaatst op een server die permanent is verbonden met het internet. Uw website en eventuele e-mail is dan altijd bereikbaar. Voor al uw bezoekers.

databeheer

Uw data veilig en betrouwbaar opgeslagen in een datacenter

Website en e-mail bestaat standaard uit de volgende componenten:

  • Hel­den Van Nu re­gi­streert voor u een ei­gen do­mein­naam (www.be­drijf.nl)
  • 5 Mail­boxen waar u per mail­boxen 10 ‘ali­as­sen’ op kunt aan­ma­ken (sub mail­adres­sen)
  • 1 GB Op­slag­ruim­te voor mail en web­si­te
  • Zelf e-mailadres­sen aan­ma­ken en aan­pas­sen via de web­si­te
  • Toe­gang tot het be­heer­pa­gi­na’s van uw web­si­te zo­dat u in­stel­lin­gen van uw web­si­te kunt wij­zi­gen

Wilt u meer e-mail­adres­sen of op­slag­ruim­te? Neem dan contact met ons op. We kunnen uw ­pak­ket al­tijd uit­brei­den.

Wat zijn de voordelen voor u?

Web­si­te en e-mail on­der ei­gen naam heeft voor u ver­schil­len­de voor­de­len:

1. her­ken­ba­re en mak­ke­lijk ont­houd­ba­re e-mailadres­sen;
2. het do­mein wordt uw ei­gen­dom dus u hoeft nooit meer e-mailadres­sen te ver­an­de­ren;
3. zelf uw in­stel­lin­gen be­he­ren via de be­heer­pa­gi­na’s van Hel­den Van Nu.

Alles onder één dak

Veel ondernemers hebben er voor gekozen naast de internetverbinding en telefonie ook de website en e-mail onder te brengen bij Helden Van Nu. Als belangrijk voordeel ervaren zij het feit dat ze één aanspreekpunt hebben voor alle data- en telecommunicatiediensten.

Veilig en betrouwbaar

Uw website wordt veilig opgeslagen in ons datacenter. U kunt altijd een back up maken van uw bestanden en terugplaatsen in het geval er iets is misgegaan.

WEBSITE + E-MAILMAANDELIJKSE
KOSTEN
EENMALIGE KOSTEN
Website + 5 emailadressen
(1000 MB opslagruimte)
€ 5,00€ 5,00
OPTIESMAANDELIJKSE
KOSTEN
EENMALIGE
KOSTEN
Extra e-mail boxen (per 5)€ 5,00-
Extra opslagruimte (per 1000 MB)€ 5,00-

Waarom webhosting van Helden Van Nu?

  1. Uw website altijd en overal bereikbaar
  2. Al uw data- en telecommunicatie ondergebracht onder één dak
  3. Uw data veilig en betrouwbaar opgeslagen in een datacenter
  4. Volledige controle over uw website

Bekijk één van onze pakketten om te zien wat wij voor uw bedrijf kunnen leveren.
Winkel & HorecaKantoor & Instelling