Check beschikbaarheid

Door je website onder te brengen bij Helden Van Nu, wordt je website geplaatst op een server die permanent is verbonden met het internet. Je website en eventuele e-mail is dan altijd bereikbaar. Voor al je bezoekers.

databeheer

Jouw data veilig en betrouwbaar opgeslagen in een datacenter

Website en e-mail bestaat standaard uit de volgende componenten:

  • Hel­den Van Nu re­gi­streert voor jou een ei­gen do­mein­naam (www.be­drijf.nl)
  • 5 Mail­boxen waar je per mail­boxen 10 ‘ali­as­sen’ op kunt aan­ma­ken (sub mail­adres­sen)
  • 1 GB Op­slag­ruim­te voor mail en web­si­te
  • Zelf e-mailadres­sen aan­ma­ken en aan­pas­sen via de web­si­te
  • Toe­gang tot het be­heer­pa­gi­na’s van je web­si­te zo­dat u in­stel­lin­gen van je web­si­te kunt wij­zi­gen

Wil je meer e-mail­adres­sen of op­slag­ruim­te? Neem dan contact met ons op. We kunnen je ­pak­ket al­tijd uit­brei­den.

Wat zijn de voordelen voor jou?

Web­si­te en e-mail on­der ei­gen naam heeft voor jou ver­schil­len­de voor­de­len:

1. her­ken­ba­re en mak­ke­lijk ont­houd­ba­re e-mailadres­sen;
2. het do­mein wordt je ei­gen­dom dus je hoeft nooit meer e-mailadres­sen te ver­an­de­ren;
3. zelf je in­stel­lin­gen be­he­ren via de be­heer­pa­gi­na’s van Hel­den Van Nu.

Alles onder één dak

Veel ondernemers hebben er voor gekozen naast de internetverbinding en telefonie ook de website en e-mail onder te brengen bij Helden Van Nu. Als belangrijk voordeel ervaren zij het feit dat ze één aanspreekpunt hebben voor alle data- en telecommunicatiediensten.

Veilig en betrouwbaar

Je website wordt veilig opgeslagen in ons datacenter. Je kunt altijd een back up maken van je bestanden en terugplaatsen in het geval er iets is misgegaan.

WEBSITE + E-MAILMAANDELIJKSE
KOSTEN
EENMALIGE KOSTEN
Website + 5 emailadressen
(1000 MB opslagruimte)
€ 5,00€ 5,00
OPTIESMAANDELIJKSE
KOSTEN
EENMALIGE
KOSTEN
Extra e-mail boxen (per 5)€ 5,00-
Extra opslagruimte (per 1000 MB)€ 5,00-

Waarom webhosting van Helden Van Nu?

  1. Jouw website altijd en overal bereikbaar
  2. Al je data- en telecommunicatie ondergebracht onder één dak
  3. Jouw data veilig en betrouwbaar opgeslagen in een datacenter
  4. Volledige controle over je website

Meer weten?

Bel 088-40 88 400, mail naar info@heldenvan.nu of chat met ons.