Geïnteresseerd in onze diensten?
Check beschikbaarheid

Check beschikbaarheid

Een baan bij Hel­den Van Nu is niet zo­maar een baan. Ne­der­land wordt in rap tem­po aan­ge­slo­ten op glas­ve­zel en Hel­den Van Nu staat voor­aan om za­ke­lijk Ne­der­land hier­van te voor­zien. Dat be­te­kent dat je een cru­ci­a­le rol gaat spe­len in een sterk groei­end be­drijf, waar voor jou gro­te kan­sen lig­gen voor per­soon­lij­ke en vak­in­hou­de­lij­ke ont­wik­ke­ling!

We zijn op regelmatig op zoek naar men­sen met een sterk ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel die op zoek zijn naar uit­da­gin­gen en hun werk met hart en ziel doen.

Iets voor jou?

De volgende vacatures staan op dit moment open:

  1. Stagiaire Sales